1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Diabetologia
  6. /
  7. Diabetologia Okiem Eksperta
  8. /
  9. Metformina w świetle metaanalizy Maloney

Metformina w świetle metaanalizy Maloney

Opracowanie:
dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
Klinika Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
W 2015 roku oszacowano, że liczba osób z cukrzycą w wieku 20-79 lat wynosi 415 milionów, z tego około 90% ma cukrzycę typu 2. Wykazano, że dobra kontrola glikemii zmniejsza ryzyko powikłań o charakterze mikroangiopatii i może wpływać na…