1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Diabetologia
  6. /
  7. Diabetologia Okiem Eksperta
  8. /
  9. Złoty standard leczenia cukrzycy...

Złoty standard leczenia cukrzycy czyli miejsce metforminy w obliczu nowych wytycznych ADA/EASD

Złoty standard leczenia cukrzycy czyli miejsce metforminy w obliczu nowych wytycznych ADA/EASD
Opracowanie:
dr hab. n. med. prof. UR Mariusz Dąbrowski
Uniwersytet Rzeszowski. Kolegium Nauk Medycznych, Zakład Patofizjologii Człowieka
Jednym z ważniejszych wydarzeń dorocznego 58. kongresu EASD, który odbył się w Sztokholmie w dniach 19-23 września 2022 r. było przedstawienie, w ostatnim dniu trwania kongresu, nowego konsensusu ADA/EASD dotyczącego leczenia cukrzycy typu 2. Przyniosło ono szereg zmian w dotychczasowych zaleceniach. Duży nacisk położono na...