Oceń ten materiał!

  1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Diabetologia
  6. /
  7. Diabetologia Okiem Experta –...

Diabetologia Okiem Experta

Metformina o przedłużonym uwalnianiu w terapii cukrzycy - czyli jak przełożyć profil farmakokinetyczny leku na praktykę kliniczną
Opracowanie:
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków
Metformina jest dzisiaj jednym z podstawowych leków stosowanych w cukrzycy typu II. Istotna pozycja leku w zaleceniach dotyczących leczenia cukrzycy typu II jest związana z publikacją wyników badania...
Data dodania: 2021-06-09
Jakie postępowanie wdrożyć w stanie przedcukrzycowym? Dieta, zmiana stylu życia, czy farmakoterapia? A może wszytko razem?
Opracowanie:
dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek
Wojewódzka Poradnia dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu
Na przełomie ostatnich lat obserwuje się wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2, która niemal w połowie przypadków rozwija się bezobjawowo. Stąd istotne znaczenie ma prowadzenie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń węglowodanowych oraz...
Data dodania: 2021-05-31
Kluczowe efekty metforminy z perspektywy ponad 60 lat doświadczeń klinicznych, znaczenie dawki i formy leku.
Dlaczego metformina o kontrolowanym uwalnianiu?
Opracowanie:
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków
Leki o zmodyfikowanym uwalnianiu są definiowane jako postać leku, gdzie szybkość, profil lub miejsce uwalniania substancji aktywnej jest inna w porównaniu do konwencjonalnej formy podawanej tą samą drogą. Zmiana ta jest osiągana poprzez…
Metformina w świetle metaanalizy Maloney
Opracowanie:
dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
Klinika Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
W 2015 roku oszacowano, że liczba osób z cukrzycą w wieku 20-79 lat wynosi 415 milionów, z tego około 90% ma cukrzycę typu 2. Wykazano, że dobra kontrola glikemii zmniejsza ryzyko powikłań o charakterze mikroangiopatii i może wpływać na…
Hipoglikemia z przyczyn innych niż cukrzyca - co lekarz praktyk powinien wiedzieć
Opracowanie:
dr n. med. Dominika Rokicka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Hipoglikemię definiuje się jako zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej wartości fizjologicznej. Najczęściej kojarzy się ona z chorymi leczonymi z powodu cukrzycy. Hipoglikemia może jednak wystąpić u...
Data dodania: 2021-03-01
Czy stosowanie metforminy o przedłużonym uwalnianiu wpływa na jakość życia chorych na cukrzycę typu 2?
Opracowanie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Czy stosowanie leczenia hipoglikemizującego z zastosowaniem metforminy u chorych z typem 2 cukrzycy wpływa na jakość życia chorych oraz czy wybór preparatu metforminy odgrywa w tym zakresie znaczenie?
Postępowanie u chorych na cukrzycę i zakażenia układu moczowego
Opracowanie:
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznym SUM w Katowicach
U chorych na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy) istnieje wiele czynników, które predysponują do wystąpienia zakażeń układu moczowego. Do czynników tych należą...
Data dodania: 2021-02-09
Zasadność farmakoterapii w stanach przedcukrzycowych
Opracowanie:
lek. med. Joanna Kula
prof. dr hab. n. med Michał Holecki
Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunol i Metabolicznych SUM w Katowicach
Jako stan przedcukrzycowy rozumiemy nieprawidłową glikemię na czczo, nieprawidłową tolerancję glukozy lub oba te stany współistniejące razem. Rozpoznanie stanów przedcukrzycowych ma dla naszych chorych istotne znaczenie, gdyż...
Hiperglikemia poranna u chorych na cukrzycę - czy to naprawdę problem?
Opracowanie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
W cukrzycy typu 2, hiperglikemia poranna jest znaczącym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych porównywalnym do HbA1c. W 2010 r ukazała się metaanaliza ze 102 prospektywnych badań która wykazała, że...
Data dodania: 2021-02-01
Metformina w leczeniu cukrzycy typu 2 - korzyści z optymalizacji dawki metforminy i stosowania postaci o przedłużonym uwalnianiu
Opracowanie:
dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Metformina jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym przez większość przyjmujących ją pacjentów. Jedną z przeszkód utrudniającą przyjmowanie leków jest obawa przed działaniami niepożądanymi. Najczęstszym działaniem niepożadanym zgłaszanym w trakcie terapii metoforminą jest...
Data dodania: 2021-01-25