1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Kardiologia
  6. /
  7. Kardiologia Okiem Eksperta

Kardiologia Okiem Eksperta

Opracowanie:
dr hab. n. med. Marcin Barylski, prof. UM w Łodzi, FESC
Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
Uzyskanie optymalnej HR stanowi jeden z głównych celów terapii kardiologicznej. Zwiększona HR w spoczynku jest silnym niezależnym czynnikiem ryzyka niepomyślnego rokowania u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym. Podstawowym mechanizmem patogenetycznym choroby wieńcowej są zaburzenia równowagi między zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen a jego podażą. Najczęściej ich przyczyną są istotne zwężenia światła nasierdziowych tętnic wieńcowych...