1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Kardiologia
  6. /
  7. MedNewsletter
  8. /
  9. Gdzie jesteśmy teraz? Leczenie...

Gdzie jesteśmy teraz? Leczenie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca – praktyczny przewodnik leczenia beta-adrenolitykiem.

Gdzie jesteśmy teraz? Leczenie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca – praktyczny przewodnik leczenia beta-adrenolitykiem.
Opracowanie:
dr n. med. Kinga Gościńska-Bis
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
Beta-adrenolityki, mimo że wynalezione ponad pół wieku temu, wciąż mają niesłabnącą pozycję w leczeniu zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca. Jest to heterogenna grupa leków różniących się między sobą selektywnością działania na receptory β1 i β2-adrenergiczne wewnętrzną aktywnością β-adrenergiczną (sympatykomimetyczną) oraz dodatkowymi właściwościami takimi jak...