Podejmowanie decyzji terapeutycznych – perspektywa pacjenta
Dominika Czarnota-Szałkowska