Badanie JAVELIN Bladder 100 – skuteczność i bezpieczeństwo terapii podtrzymującej awelumabem u pacjentów z rakiem urotelialnym.