Cechy odróżniające cetuksymab i panitumumab stosowanych w leczeniu chorych na raka jelita grubego i innych guzach litych