Plan minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego Bavencio® - Broszura informacyjna dla pacjenta