Plan minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego Bavencio® - Karta ostrzeżeń dla pacjenta