Moduły szkoleniowe

Stosowanie immunoterapii u pacjentów z rakiem urotelialnym
  • Jakie są dostępne dowody kliniczne dotyczące skuteczności inhibitorów punktów kontrolnych w leczeniu podtrzymującym w pierwszej linii w porównaniu do zastosowania w drugiej linii terapii u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym?
  • Jakiego pacjenta z zaawansowanym rakiem urotelialnym wybrać do leczenia podtrzymującego immunoterapią w oparciu o odpowiedź na chemioterapię, status PDL-1 oraz inne czynniki związane z pacjentem i chorobą?
  • Wpływ nowych dowodów klinicznych na algorytm leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym.
Stosowanie immunoterapii u pacjentów z rakiem urotelialnym
  • Jakie są dostępne dowody kliniczne dotyczące skuteczności inhibitorów punktów kontrolnych w leczeniu podtrzymującym w pierwszej linii w porównaniu do zastosowania w drugiej linii terapii u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym?
  • Jakiego pacjenta z zaawansowanym rakiem urotelialnym wybrać do leczenia podtrzymującego immunoterapią w oparciu o odpowiedź na chemioterapię, status PDL-1 oraz inne czynniki związane z pacjentem i chorobą?
  • Wpływ nowych dowodów klinicznych na algorytm leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym.
Immunoterapia w raku urotelialnym: kluczowe dane dotyczące raka urotelialnego przedstawione na ASCO 2021.

Moduł szkoleniowy porusza poniższe kwestie:

  • Dowody na skuteczość immunoterapii w terapii neoadjuwantowej u wybranych pacjentów z rakiem urotelialnym.
  • Leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem urotelialnym, u których występują przeciwskazania do cisplatyny.
  • Jak najnowsze doniesienia mogą wpłynąć na sekwencję leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym?
  • Najnowsze spostrzeżenia z badania JAVELIN BLADDER 100