Platforma edukacyjno - konsultacyjna H&N

www.hn-oncoloogy.pl

Platforma edukacyjna ma na celu zebranie informacji na temat możliwości leczenia pacjentów z nowotworami głowy
i szyi
zarówno w chorobie lokalnie zaawansowanej, jak i nawrotowej i/lub przerzutowej. Na platformie znajdą się informacje
merytoryczne dotyczące procesu leczenia, aktualnych możliwości leczenia zgodnie z programem lekowym
.

Dzięki platformie będziecie Państwo mogli przedstawić przypadki swoich pacjentów, aby w ciągu tygodnia przedyskutować
sposób terapii najbardziej skuteczny dla danego pacjenta z zespołem wielodyscyplinarnym z ośrodka referencyjnego.

Wejdź na stronę: www.hn-oncology.pl

Aby rozpocząć proces rejestracji, wpisz kod: H&N!2023

Następnie naciśnij przycisk „Rozpocznij rejestrację” i wprowadź wymagane dane. Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz zgód potwierdź rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się”

Zaloguj się