Platforma edukacyjno - konsultacyjna Racer

www.racer-online.pl

Projekt stanowi platformę edukacyjną dla lekarzy onkologów zajmujących się leczeniem pacjentów z uogólnionym rakiem
jelita grubego
. Umożliwia edukację lekarzy w zakresie wyboru terapii uogólnionego raka jelita grubego poprzez możliwość
konsultacji przypadków klinicznych z chirurgicznym ośrodkiem referencyjnym.

Projekt został objęty opieką merytoryczną dwóch specjalistów z zakresu onkologii i chirurgii

Wejdź na stronę: www.racer-online.pl

Aby rozpocząć proces rejestracji, wpisz kod: sRM4*w

Następnie naciśnij przycisk „przejdź do rejestracji” i wprowadź wymagane dane. Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz zgód potwierdź rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się”

Zaloguj się

Administratorem danych osobowych jest WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 5/4, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724543, NIP: 725-226-66-75 (dalej “WHITE SOLUTION”). Z WHITE SOLUTION można skontaktować się pod w/w adresem lub mailowo pod adresem office@whitesolution.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo w regulaminie polityce prywatności.