Źródła danych w RWE. Istotny problem ograniczenia stronniczości.