Interpretacja wyników TSH, FT3 i FT4 w gabinecie POZ

Opracowanie:
lek. med. Joanna Rymuza
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zaburzenia czynności tarczycy dotyczą nawet 15-20% populacji osób dorosłych. Badaniem przesiewowym pozostaje ocena stężenia TSH w surowicy. W przypadku nieprawidłowego wyniku konieczne jest oznaczenie...