Niedobór jodu - co lekarz POZ powinien wiedzieć

Opracowanie:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Niedobór jodu pozostaje poważnym problemem zdrowia publicznego na świecie. Według oceny Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) w 54 krajach (głównie Azji i Afryki) wciąż stwierdza się...