MedNewsletter

Kawa a tarczyca
Opracowanie:
Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Jedna z najnowszych meta-analiz, uwzględniająca dane z 40 badań obejmujących łącz-nie 3 852 651 badanych, wykazała nieliniową odwrotną zależność pomiędzy spożyciem kawy, a śmiertelnością ogólną, śmiertelnością z przyczyn...