1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Tyreologia
  6. /
  7. MedNewsletter
  8. /
  9. Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym,...

Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym, w tym o podłożu endokrynnym

Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym, w tym o podłożu endokrynnym
Opracowanie:
dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym (hypertensive emergencies), nazywane też naglącymi, to sytuacje w których znacznie podwyższonym i niekontrolowanym wartościom ciśnienia krwi (BP) towarzyszą ostre powikłania narządowe bezpośrednio zagrażające życiu. W leczeniu stanów nagłych stosuje się...