1. Home
  2. /
  3. Biblioteka Merck
  4. /
  5. Tyreologia
  6. /
  7. MedNewsletter
  8. /
  9. Tarczyca i otyłość: intrygujący związek

Tarczyca i otyłość: intrygujący związek

Tarczyca i otyłość: intrygujący związek
Opracowanie:
dr hab. n. med. prof. SUM Lucyna Siemińska
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii SUM, Zabrze
Badania populacyjne wykazują dodatnie powiązania między BMI i TSH, a ujemne pomiędzy BMI i fT4. Dodatnie zależności dotyczą też TSH i obwodu w talii, a ujemne fT4 i obwodu w talii. A zatem osoby z otyłością brzuszną mają wyższe stężenia TSH niż osoby szczupłe. Produkowana przez adipocyty leptyna, poprzez szlak POMC/ MCR4R, pobudza w obrębie neuronów podwzgórzowych sekrecję neurotransmiterów, w tym tyreoliberyny (TRH), co skutkuje wzrostem sekrecji TSH. Jest to mechanizm...