Wykłady
Zalecenia diabetologiczne w cukrzycy typu 2 na rok 2020 - metformina trzyma się mocno