Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby w ramach korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej (dalej „Witryna internetowa”) chronić Państwa prywatność w jak największym stopniu. W związku z tym przygotowaliśmy niniejszą Politykę, w której przedstawiamy szczegóły dotyczące ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników Witryny internetowej jest Merck Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, e-mail: biuro@merckgroup.com, spółka powiązana z Merck KGaA w Darmstadt, Niemcy (zwana dalej również „Merck”, „my”, „nas” lub „nasz”).
 2. Aby zapewnić Państwu możliwość korzystania z Witryny internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej jako „RODO”). Przetwarzając Państwa dane osobowe Merck wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Merck obejmuje:
- dane podane przez Państwa w ramach rejestracji konta w Witrynie Internetowej,
- adres IP i dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności w Witrynie internetowej,
- dane przekazane nam przez Państwa w ramach rozpatrywania reklamacji związanych z funkcjonowaniem Witryny Internetowej,

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym założenia konta użytkownika i uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Witryny internetowej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Merck przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetwarzania dla celów wykonania umowy, w celu realizacji obowiązków Merck wynikających z zawartej z Państwem – poprzez akceptację Regulaminu w trakcie rejestracji konta – umowy dotyczącej korzystania z Witryny internetowej,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, w następujących celach:

 • wykonywania czynności związanych z administrowaniem Witryną internetową, w tym w szczególności zapewniania przestrzegania warunków użytkowania Witryny internetowej, umożliwienia Państwu komunikowania się z nami oraz składania reklamacji;
 • reklamowania i informowania o produktach i usługach Merck sp. z o.o. i innych spółek z grupy Merck oraz o ich działalności, w szczególności prowadzonych przez nie badaniach, jak również informowania o aktualnościach i najnowszych osiągnięciach z zakresu dziedzin medycyny, w jakich Merck sp. z o.o. i inne spółki z z grupy kapitałowej Merck (dalej „Grupa Merck”) prowadzą działalność;
 • analizy Państwa aktywności w Witrynie internetowej, prowadzonej m.in. za pomocą dostępnych w niej narzędzi (takich jak np. pliki cookie), w celu jej polepszania, rozwoju i dostosowania do Państwa potrzeb, oraz prowadzenia wewnętrznej analityki - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i zapewniania zgodności z prawem, kodeksami i normami branżowymi i wewnętrznymi regulacjami Merck;
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem Witryny internetowej.
  Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane, dopóki będzie istniała podstawa do ich przetwarzania. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych:
 • w celu realizacji obowiązków Merck wynikających z prowadzenia Państwa konta założonego w Witrynie internetowej i udostępnienia Państwu znajdujących się na niej treści, dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji tych obowiązków w związku z usunięciem konta;
 • w celu administrowania Witryną internetową, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;
 • w celu reklamowania i informowania o produktach i usługach, prowadzenia wewnętrznej analityki i sprawozdawczości oraz komunikacji marketingowej, dotyczącej organizowanych przez nas wydarzeń, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Merck stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • na potrzeby udzielenia Państwu odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji, dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi bądź rozpatrzenia tej reklamacji;
 • w celu analizy Państwa aktywności w Witrynie internetowej, oraz prowadzenia wewnętrznej analityki - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i zapewniania zgodności z prawem, kodeksami i normami branżowymi i wewnętrznymi regulacjami Merck, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;

Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych w powyższych celach, dane mogą być dodatkowo przetwarzane na potrzeby ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub upływu terminów przedawnienia przewidzianych przez przepisy prawa bądź zakończenia prowadzonych w związku z nimi postępowań.

Komu mogą być przekazane Państwa dane osobowe?

Merck może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • usługodawcom, czyli zewnętrznym firmom pomagającym nam w prowadzeniu działalności (m.in. dostawcom usług IT), z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom z Grupy Merck.

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, uzyskania dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub w przypadku przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego.
 3. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowych

Merck może przesyłać dane osobowe użytkownika do spółek Grupy Merck na potrzeby w związku z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania danych. W przypadku przesyłania danych za granicę, spółki te mają siedzibę na terenie UE lub EOG, lub w kraju, który na podstawie decyzji Komisji UE posiada odpowiedni poziom ochrony danych.

W przypadku przesyłania danych spółkom z Grupy Merck posiadającym siedziby poza UE lub EOG, Merck zapewnia, za pomocą odpowiednich mechanizmów, takich jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, aby spółki z Grupy Merck importujące dane były zobowiązane do stosowania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii wspomnianych gwarancji lub informacji o miejscu ich udostępnienia.

Z wyjątkiem powyższych przypadków, nie przesyłamy danych osobom trzecim, chyba że użytkownik udzielił wyraźnej zgody, transfer jest w sposób oczywisty konieczny w celu przekazania oferty lub wykonania usługi zleconej przez użytkownika lub jeśli wynika to z przepisów prawa. Nie zamierzamy również przesyłać danych użytkownika poza wskazanym powyżej zakresem do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Informacje o sposobie zabezpieczania danych w przypadku ich transferu poza EOG można otrzymać pisząc na adres: Ido@merckgroup.com

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem Państwa praw, mogą się Państwo skontaktować z powołanym przez Merck Inspektorem Ochrony Danych, poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres email: Ido@merckgroup.com.

Informacje dotyczące Cookies

Na naszej Witrynie internetowej stosujemy pliki cookie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy korzystali z naszych plików cookie, w sekcji „pomoc” w swojej przeglądarce, możecie dowiedzieć się Państwo, w jaki sposób zmienić jej ustawienia tak, aby zapobiec akceptowaniu przez nią nowych plików lub aby usunąć znajdujące się tam pliki cookie. Mogą Państwo również uzyskać w ten sposób informacje o tym w jaki sposób zablokować w przeglądarce pobieranie nowych plików cookie lub które ustawienia należy wybrać, aby otrzymywać zawiadomienie o nowych plikach cookie.
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do zagwarantowania użyteczności strony poprzez umożliwianie działania podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Witryna internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Niezbędne pliki cookie stosowane w ramach Witryny:

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
CookieConsent Cookiebot Plik cookie służy do przechowywania zgód użytkownika dotyczących domeny mercktrends.pl 1 rok HTTP

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Statystyczne pliki cookie stosowane w ramach Witryny:

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_ga cckmerck.pl Plik cookie Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. 2 lata HTTP
_gat cckmerck.pl Plik cookie wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. 1 dzień HTTP
_gid cckmerck.pl Plik cookie Google Analytics służy do odróżnienia unikalnych użytkowników. 1 dzień HTTP
collect Google Plik pixel służy do przesyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia, z którego osoba odwiedzająca korzysta, jej zachowania oraz do śledzenia jej aktywności na wszystkich urządzeniach, a także kanałach marketingowych. Sesja Pixel