1. Home
  2. /
  3. Wydarzenia
  4. /
  5. Medyczne Forum Edukacyjne

Medyczne Forum Edukacyjne

Wytyczne ESH 2023 dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym – ewolucja czy rewolucja?
Prof. dr hab. n. med. Marcin Barylski
65 years of metformin in diabetes | 65 lat Metforminy w Cukrzycy
Prof. Clifford Bailey (UK)
Almost 20 years of Prediabates | Prawie 20 lat stosowania metforminy w stanie przedcukrzycowym
Ass. Prof. Aimee Andag Silva (Philippines)
Almost 2 year of Metformin during pregnancy & in periconceptional phase | Prawie rok stosowania metforminy w ciąży i w okresie prekoncepcyjnym
Prof. Fidelma Dunne (Ireland)