Almost 20 years of Prediabates | Prawie 20 lat stosowania metforminy w stanie przedcukrzycowym