1. Home
  2. /
  3. Wydarzenia
  4. /
  5. Wykłady
  6. /
  7. Prosta droga do celu
 
 
sesja 1
Reset układu immunologicznego alternatywą dla ciągłej immunosupresji w leczeniu SM 
Reset układu immunologicznego alternatywą dla ciągłej immunosupresji w leczniu SM 
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Przypadek pacjenta - Wieloletnia odpowiedź na leczenie kladrybiną w tabletkach
Dr n. med. Elżbieta Tokarz-Kupczyk
Długoterminowa odpowiedź na terapię rekonstytucyjną w leczeniu SM 
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
Przypadek pacjenta - infekcja Covid 19 podczas leczenia kladrybiną w tabletkach
Dr Karolina Machowska-Sempruch
Korzyści braku ciągłej immunosupresji w leczeniu SM lekami o wysokiej skuteczności
Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Immunorekonstytucja w obliczu ograniczonych zasobów szpitala/ systemu ochrony zdrowia
Dr hab. n. med. Waldemar Brola
Managing Mavenclad® (Cladribine tablets) patients over the long term
Dr med. Juliane Klehmet, Berlin
Postępowanie w trakcie leczenia kladrybiną w tabletkach - stanowisko polskich ekspertów klinicznych
Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
Sesja pytań i odpowiedzi
 
sesja 2
W leczeniu SM nigdy nie jest za wcześnie
W leczeniu SM nigdy nie jest za wcześnie
Dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
Znaczenie paradygmatu HETA w osiąganiu celów terapeutycznych w SM 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
Przypadek pacjenta - kladrybina jako pierwszy DMT
Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak
Korzyści wczesnego stosowania kladrybiny w tabletkach w leczeniu SM - czynniki predykcyjne odpowiedzi
Dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
Early use of MAVENCLAD® in clinical practice
Dr Wallace Brownlee, Londyn
Pierwsze podsumowanie polskich doświadczeń z kladrybiną w tabletkach
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Proste czy trudne – jak stosować i prowadzić terapię lekiem Mavenclad®?
Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
Sesja pytań i odpowiedzi
 
sesja 3
Pacjent i lekarz - nierozłączny duet w procesie leczenia
Pacjent i lekarz - nierozłączny duet w procesie leczenia
Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Prof. dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan
Przypadek pacjenta – planowanie ciąży w ramach procesu leczenia kladrybiną
Dr n. med. Katarzyna Kubicka
Debata – co chciałby i co powinien usłyszeć pacjent o terapii kladrybiną w tabletkach
Dr n. med. Katarzyna Kubicka
Dr Marzena Maciągowska-Terela
Dr hab. n. med. Maciej Świat
Dr hab. n. med. Marcin Wnuk